1109. Verbetering N284 Eersel - Reusel (PW316)

E-Connection B, Het gaat om het voornemen om een oplossing te vinden voor doorstromings- en leefbaarheidsproblemen op de N284, de provinciale weg Reusel – Eersel (provinciale weg 316). Er bestaat een relatie met de locatiekeuze en ontwikkeling van het regionaal Kempisch Bedrijvenpark. Voor de ontsluiting van dat terrein wordt aan een nieuwe aansluiting op de A67 gedacht.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-06-2000 Datum kennisgeving
13-06-2000 Ter inzage legging van de informatie
30-08-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-04-2002 Kennisgeving MER
08-04-2002 Ter inzage legging MER
Aanvullende toetsing
18-06-2002 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-07-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Nadat de Commissie in mei 2002 om toelichting op de inhoud van het MER had gevraagd en deze had gekregen werd op 27 mei 2002 de conclusie getrokken dat het MER een aantal essentiële tekortkomingen vertoonde. Er is een Aanvulling op het MER gemaakt die ook door de Commissie in de toetsing is betrokken. 

De Commissie was van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de Aanvulling daarop aanwezig was om het milieubelang volwaardig mee te wegen van in de besluitvorming.

Zij deed een aantal aanbevelingen over:

  • het nader uitwerken van een nieuwe (M&N)-variant;
  • eerst de besluitvorming over het Kempisch Bedrijvenpark af te wachten voordat eventueel een tracé met geheel nieuwe doorsnijdingen wordt gekozen;
  • ook combinaties van alternatieven als mogelijk MMA voor de langere termijn te bezien;
  • het meenemen van aanvullende informatie over de effecten op de natuurlijke omgeving, het landschap en op het bodemarchief;
  • een aantal nadere uitwerkingen van het te kiezen alternatief, zoals landschappelijke en ecologische inpassingsplannen.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Joep Lax
dr. Hans de Mars
dr. Hans Renes

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018