1108. Triavium Leisure Time te Nijmegen

Het gaat om de aanleg en het gebruik van een skihal, een megabioscoop, een hotel en overige aanvullende en ondersteunende voorzieningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-2000 Datum kennisgeving
23-08-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-02-2002 Datum kennisgeving
Toetsing a
27-02-2002 Datum kennisgeving
28-05-2002 Advies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

geen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. H. Dijkstra
dhr. H.H. Janssen
dhr. ir. J. Termorshuizen
mw. ir. L.J.G. Tummers

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. G. Blom
Secretaris van de werkgroep: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ICE Vastgoed Groep

Bevoegd gezag
Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018