1108. Triavium Leisure Time te Nijmegen

Het gaat om de aanleg en het gebruik van een skihal, een megabioscoop, een hotel en overige aanvullende en ondersteunende voorzieningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-06-2000 Datum kennisgeving
08-06-2000 Ter inzage legging van de informatie
23-08-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
27-02-2002 Kennisgeving MER
27-02-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
27-02-2002 Kennisgeving MER
27-02-2002 Ter inzage legging MER
28-05-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

geen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Harry Dijkstra
Henk Janssen
ir. Jan Termorshuizen
ir. Livina Tummers

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: mr. Steven Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
ICE Vastgoed Groep

Bevoegd gezag
Nijmegen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018