1103. Haven en bedrijventerrein Vossenberg-West II Tilburg

De gemeente Tilburg heeft het voornemen om een bedrijventerrein van ruim 100 ha met een containeroverslag/haven (geschikt voor schepen tot circa 1.500 ton) te realiseren in de noordwestelijke hoek van Tilburg.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
12-05-2000 Datum kennisgeving
12-05-2000 Ter inzage legging van de informatie
17-08-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
24-11-2000 Kennisgeving MER
24-11-2000 Ter inzage legging MER
25-01-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in haar richtlijnenadvies de gemeente Tilburg om:
  • de noodzaak voor de aanleg en ontwikkeling van de haven en het bedrijventerrein nader te onderbouwen, in samenhang met de ontwikkelingen op overige - bestaande en geplande - bedrijventerreinen binnen de gemeente;
  • om op basis van de ambities voor duurzame inrichting en gebruik van de haven en het bedrijventerrein criteria te formuleren, waaraan de te ontwikkelen haven en het te ontwikkelen bedrijventerrein zullen moeten voldoen. Voor de toetsing van het MER is van belang dat per criterium een motivering wordt gegeven.

Naar het oordeel van de Commissie bevat het MER de essentiƫle informatie voor de besluitvorming, en bevat het plan een aantal innovatieve elementen (onder andere het grasduinenconcept) die getuigen van een hoger ambitieniveau in vergelijking met het vertrekpunt uit de startnotitie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Gerard Jan Hellinga
drs. Sjef Jansen
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Tilburg

Bevoegd gezag
Tilburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018