1095. Winning van aardgas uit de velden Oud Beijerland-Zuid en Reedijk

3/dag per locatie) uit de aanleg van een pijpleiding van 12 km lengte en geringe aanpassingen in de bestaande Barendrecht gasbehandelingsinstallatie.                          

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-04-2000 Datum kennisgeving
20-04-2000 Ter inzage legging van de informatie
15-06-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
15-11-2000 Kennisgeving MER
15-11-2000 Ter inzage legging MER
18-01-2001 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De (mogelijke) milieueffecten van de voorgenomen activiteit zijn naar verwachting gering, doordat de putten en de gasbehandelingsinstallatie al bestaan. Aan deze installaties hoeven slechts geringe aanpassingen te worden aangebracht. 

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
drs. ing. Peter Veen
prof. ir. van der Vuurst de Vries

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C17.2 tot 1-4-2011: Winning aardolie of aardgas >= 500ton respectievelijk >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 31 aug 2007