1088. Bedrijventerrein Borchwerf II te Roosendaal

ontwikkelen van een bedrijventerrein met een omvang van 157 hectare bruto   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-03-2000 Datum kennisgeving
05-03-2000 Ter inzage legging van de informatie
10-05-2000 Advies uitgebracht
Toetsing
14-08-2002 Kennisgeving MER
14-08-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
22-05-2003 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

geen 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. S.R.J. Jansen
dhr. ing. C.A. Nierop Azn.
mw. ir. I.M.J. Vries
dhr. ir. Th. G.J. Witjes
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. A.G.W.J. Lansink
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Halderberge
Roosendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Halderberge
Roosendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018