1079. Factory outlet center Heerlen

Multi Vastgoed heeft het voornemen om een Factory Outlet Center (FOC) te ontwikkelen in de gemeente Heerlen. het betreft een ligging in het gebied Zeswegen als onderdeel van het plangebied Centrum-Noord. Het FOC zal bestaan uit een clustering van verschillende fabriekswinkels. Gedacht wordt aan 50 à 60 winkels met een gezamenlijk bruto vloeroppervlak van 15.000m

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-02-2000 Datum kennisgeving
16-02-2000 Ter inzage legging van de informatie
26-04-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 1069

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jon van Dijk
ir. Paul Langeweg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Peter Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Multiveste

Bevoegd gezag
Heerlen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 mrt 2010