1074. Regionaal bedrijventerrein Horst-Noord, gemeente Ermelo

De gemeente Ermelo heeft het voornemen om in het gebied Horst-Noord een regionaal bedrijventerrein in te richten met een oppervlakte van ten minste 37 hectare netto uitgeefbaar terrein en met uitbreidingsmogelijkheden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
30-12-1999 Datum kennisgeving
30-12-1999 Ter inzage legging van de informatie
16-03-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. D. van der Hoek
dhr. ing. P.M. Peeters
mw. ir. I.M.J. Vries

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. M.M.U. van Dis
Werkgroepsecretaris: mw. dr. A.C.P.M. van der Heijden

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ermelo

Bevoegd gezag
Ermelo

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.3 tot 1-4-2011: Bedrijventerrein >= 75ha: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018