1070. Randweg vijfde fase Geldermalsen

Ten zuiden van Geldermalsen wordt de Betuweroute aangelegd. De aanleg van deze spoorlijn maakt een reconstructie van de aansluitingen van de regionale wegenstructuur op rijksweg 15 noodzakelijk.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-12-1999 Datum kennisgeving
16-12-1999 Ter inzage legging van de informatie
14-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Advies voor richtlijnen II
Toetsing
01-06-2000 Kennisgeving MER
01-06-2000 Ter inzage legging MER
31-08-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Bij de opstelling van het richtlijnenadvies gaf de Commissie af, dat zij betwijfelt of het omleggingsalternatief een reëel alternatief zou zijn. De Commissie vroeg om in het MER de waarde van dit alternatief aan te tonen of het anders achterwege te laten. 

De Commissie constateerde in haar toetsingsadvies dat informatie over de inrichting van de weg in het MER ontbrak of summier was. Omdat de Commissie inmiddels ontwerptekeningen van het bevoegd gezag ontvangen had, heeft zij deze informatie wel op compleetheid en correctheid kunnen toetsen. Ze adviseerde om deze informatie bij het besluit over het bestemmingsplan ter inzage te leggen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Charlotte Nauta
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.
ir. Livina Tummers

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Geldermalsen

Bevoegd gezag
Geldermalsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018