1066. Verruiming Lekkanaal/aanleg 3e Prinses Beatrixsluis, Nieuwegein

De directie Utrecht van Rijkswaterstaat wil de wenselijkheid onderzoeken van de aanleg van een derde sluis in het Prinses-Beatrixsluizencomplex en van het verder verbreden en verdiepen van het Lekkanaal bij Nieuwegein.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-12-1999 Datum kennisgeving
06-12-1999 Ter inzage legging van de informatie
10-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Begin 2002 meldde het bevoegd gezag dat de terinzagelegging van de Trajectnota/MER naar verwachting in oktober 2002 zou plaatsvinden.

Het project is eind 2011 hervat onder het regime van de Crisis- en herstelwet. Daarom zullen in het MER geen alternatieven in beeld komen en zal de Commissie niet worden gevraagd het MER te toetsen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. K.G. Bezuyen
dhr. prof.dr. W. Bleuten
dhr. drs. C.C.D.F. van Ree

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr.ir. J.J.T.M. Geerards
Werkgroepsecretaris: dhr. ir. R.I. Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C03.2 tot 1-4-2011: Hoofdvaarweg: vergroten of verdiepen
D12.1 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018