1059. Locatiekeuze glastuinbouw West-Brabant

Het vastleggen van locaties voor glastuinbouwvestiging in West-Brabant   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-10-1999 Datum kennisgeving
20-10-1999 Ter inzage legging van de informatie
22-12-1999 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies wordt speciale aandacht gevraagd voor: 

- de onderbouwing van de areaalsbehoefte, waarbij geconstateerd wordt dat het totaal areaal van de beoogde locaties maar net voldoende is om aan de behoefte tegemoet te komen; geadviseerd wordt het MER niet bij voorbaat te beperken tot de in de startnottiie geselecteerde locaties.

- de onderbouwing van de geselecteerde locaties;

  • de beheersstructuur waarmee de pro ject ves tig ing(en) gerealiseerd gaan worden.
De richtlijnen wijken op enkele onderdelen af. Zo zijn bij de ontwikkeling van locatieaternatieven de mogelijkheden van duurzame watervoorzieningen aan het programma van eisen toegevoegd en zijn de inzet van warmtekrachtinstallaties op gebiedsniveau en de mogelijkheden voor gesloten watersystemen als sturende locatiecriteria toegevoegd:

Bij de ontwikkeling van inrichtingsvarianten zijn toegevoegd de onderwerpen energiebeperkende kasconstructies, de afvalstromen en de afvalverwijderingsstructuur en de mogelijke belemmerende factoren zoals hoogspannings- en gasleidingen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
drs. Rob Mooren
drs. ing. Leo Oprel
ir. Theo Witjes

Voorzitter: dr. ir. Joseph Geerards
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018