1057. Binnenvaarthaven met industrieterrein, Wijk bij Duurstede

Het plan behelst de verplaatsing van de huidige langs de Lek gelegen binnenhaven naar een nieuwe locatie aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Aanleg van een binnenvaarthaven waar schepen kunnen aanleggen met een lading van 1.350 ton of meer.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-10-1999 Datum kennisgeving
13-10-1999 Ter inzage legging van de informatie
17-12-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
26-07-2000 Kennisgeving MER
26-07-2000 Ter inzage legging MER
27-09-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. C. van der Giessen
dhr. ing. J.P.V.M. de Graaf
dhr. drs. J.H. Smittenberg

Voorzitter van de werkgroep: dhr. ir. M.M.U. van Dis
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. S. Pieters

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wijk bij Duurstede

Bevoegd gezag
Wijk bij Duurstede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04.1 tot 1-4-2011: Aanleg haven, of laad- en lospier voor schepen >= 1350ton

Bijgewerkt op: 31 aug 2007