1055. Uitbreiding bedrijventerrein A12-zone te Duiven en Seingraaf

Het uitbreiden van het areaal aan bedrijventerrein in de A12-zone van de gemeente Duiven met de locaties Roelofshoeve II (ca 20 ha netto) en Graafstaete (ca 11 ha netto).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-1999 Datum kennisgeving
15-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
25-11-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
13-03-2003 Kennisgeving MER
13-03-2003 Ter inzage legging MER
14-05-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
01-12-2004 Kennisgeving MER
01-12-2004 Ter inzage legging MER
14-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het richtlijnenadvies is bewust bondig gehouden, gelet op de aanzienlijke hoeveelheid milieu-informatie die al beschikbaar is. 

Tijdens de toetsing zijn op twee punten tekortkomingen in het MER geconstateerd. Het betreft informatie over (a) de locatiekeuze en de behoefte aan bedrijventerreinen en (b) de luchtkwaliteit. Deze informatie is door de gemeente Duiven in aanvullende notities opgenomen. MER en aanvulling tezamen bieden voldoende informatie om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
prof. dr. Karl├Ę Sykora
ir. Jan Termorshuizen
ir. Eric Zinger

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Marc Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Duiven

Bevoegd gezag
Duiven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018