1055. Uitbreiding bedrijventerrein A12-zone te Duiven en Seingraaf

Het uitbreiden van het areaal aan bedrijventerrein in de A12-zone van de gemeente Duiven met de locaties Roelofshoeve II (ca 20 ha netto) en Graafstaete (ca 11 ha netto).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-09-1999 Datum kennisgeving
25-11-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
13-03-2003 Datum kennisgeving
14-05-2003 Advies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
01-12-2004 Datum kennisgeving
14-04-2005 Advies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het richtlijnenadvies is bewust bondig gehouden, gelet op de aanzienlijke hoeveelheid milieu-informatie die al beschikbaar is. 

Tijdens de toetsing zijn op twee punten tekortkomingen in het MER geconstateerd. Het betreft informatie over (a) de locatiekeuze en de behoefte aan bedrijventerreinen en (b) de luchtkwaliteit. Deze informatie is door de gemeente Duiven in aanvullende notities opgenomen. MER en aanvulling tezamen bieden voldoende informatie om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. J.A. Huizer
dhr. prof. dr. K.V. Sykora
dhr. ir. J. Termorshuizen
dhr. ir. H.A.P. Zinger

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Secretaris van de werkgroep: dhr. drs. M.P. Laeven

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Duiven

Bevoegd gezag
Duiven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018