1041. SWAB-project A1, traject Eemnes - Barneveld

Het Minisetrie van Verkeer en Waterstaat wil de doorstroming op de achterlandverbinding A1 verbeteren. Hiervoor worden verschillende trajecten in studie genomen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-1999 Datum kennisgeving
02-09-1999 Ter inzage legging van de informatie
11-02-2000 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie zal eind januari 2000 voor de projecten A1 Eemnes - Barneveld, A1 Barneveld - Deventer en A1 Deventer - Hengelo één advies voor richtlijnen uitbrengen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ing. J. Derksen
dhr. ir. W.H.A.M. Keijsers
dhr. ir. K. Nije
mw. dr. A.H. Prins

Voorzitter van de werkgroep: dhr. dr. D.K.J. Tommel
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.A. Kee

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland; Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018