1016. Toeristisch-recreatieve ontwikkeling "De Zeeland" Bergen op Zoom

De Holding BVR-Groep heeft het voornemen om een toeristisch-recreatieve ontwikkeling te realiseren in het gebouwencomplex De Zeeland te Bergen op Zoom. Het initiatief omvat verschillende activiteiten waaronder een overdekte skipiste, winterwonderland, een kartingbaan, bioscoop, bowlingcentrum en horecavoorzieningen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-1999 Datum kennisgeving
21-03-1999 Ter inzage legging van de informatie
17-06-1999 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Bij dit project bracht de Commissie een richtlijnenadvies uit dat afweek van de opzet die gebruikelijk was. Bij wijze van experiment is het advies opgebouwd rondom die onderwerpen die zeer specifiek zijn gericht op het initiatief. Als de belangrijkste milieuaspecten van de activiteiten in "De Zeeland" worden de gevolgen van het verkeer aangegeven en de mogelijkheden voor duurzaam bouwen (energiegebruik). 

De richtlijnen weken niet op belangrijke punten af van het advies.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Frans de Haas
ir. Gerard Jan Hellinga
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BVR groep

Bevoegd gezag
Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018