1009. Glastuinbouwlocatie Alton-3 te Heerhugowaard

Het gaat om de ontwikkeling van een nieuw glastuinbouwgebied Alton 3 met een netto omvang van 100-150 ha in het noordelijk deel van de gemeente Heerhugowaard tussen de kern De Noord en Frik.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-03-1999 Datum kennisgeving
09-03-1999 Ter inzage legging van de informatie
29-04-1999 Advies uitgebracht
Toetsing
15-09-1999 Kennisgeving MER
15-09-1999 Ter inzage legging MER
Toetsing a
15-02-2000 Kennisgeving MER
15-02-2000 Ter inzage legging MER
13-04-2000 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Het bestemmingsplan is op 23 januari 2001 vastgesteld. In het bestemmingsplan wordt voorzien in een nieuw glastuinbouwgebied van 100 ha bruto aan de zuidzijde begrensd door de Harlingerstraat.

 

De ontwikkeling van Alton 3 is later in 2001 stopgezet.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Noël van Dooren
ing. Albert Raaijmakers
drs. Nico de Rooij

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Altonstichting/Stivas

Bevoegd gezag
Heerhugowaard

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha

Bijgewerkt op: 21 nov 2018