Terugblik Omgevingsplan en milieueffectrapportage

Agenda | 27 september 2018

Op dinsdagmiddag 18 september organiseerde de Commissie m.e.r. een tweede kennissessie over omgevingsplannen en m.e.r. De sessie werd bijgewoond door deelnemers met diverse achtergronden: medewerkers van gemeenten, Rijkswaterstaat, omgevingsdiensten, (m.e.r.-)adviseurs en een vertegenwoordiger van een bewonersgroep.

De afgelopen twee jaar heeft de Commissie pilots Omgevingswet en m.e.r. uitgevoerd, waaronder ook een aantal pilots gericht op omgevingsplannen. In de kennissessie is ingegaan op de lessen uit deze pilots en de meerwaarde die milieueffectrapportage kan hebben bij het opstellen van omgevingsplannen onder de Omgevingswet.

Na een eerste kennismaking met elkaar en uitwisseling van ervaringen met m.e.r. en de Omgevingswet werd een toelichting gegeven op de wijzigingen van het wettelijk kader. Er werd ingegaan op de Omgevingswet en de betekenis daarvan voor milieueffectrapportage. Aan de hand van voorbeelden en ervaringen uit de praktijk werd toegelicht wat dit betekent voor het milieueffectrapport en de werkwijze van de Commissie.

Zelf aan de slag
In het tweede deel van de sessie gingen deelnemers zelf aan de slag met een casus. Hiervoor werd de casus Binckhorst Den Haag gebruikt. Op dit industrie- en bedrijventerrein wil de gemeente een gemengd stedelijk gebied ontwikkelen voor wonen en werken. Zij wil bewoners en ontwikkelaars uitnodigen met ideeën te komen en stelt daarvoor een flexibel plan op. De aanwezigen gingen aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak voor het milieueffectrapport dat past bij een dergelijke gebiedsontwikkeling. Daarbij moest worden nagedacht over de stappen die moeten worden doorlopen zoals het opstellen van een referentie, uitwerken van alternatieven, het onderzoeken van effecten en het evalueren van de uitkomsten na uitvoering van het project. Opgave was deze stappen te laten aansluiten bij de nieuwe werkwijze van de Omgevingswet.

Conclusie van de middag was dat de interactieve werkvorm een goed beeld geeft van wat werken met de Omgevingswet inhoudt. Ook de praktische informatie die werd aangedragen door de Commissie en de aanwezigen deelnemers werd gewaardeerd. Maar er valt ook nog veel te leren en experimenteren met de Omgevingswet en een verdere verdieping en vervolg van de kennissessie en de pilots zou daarom wenselijk zijn.

Op 6 en 20 november 2018 organiseert de Commissie opnieuw twee kennissessies.
Op 6 november Omgevingsplan en m.e.r.
Op 20 november Omgevingsvisie en m.e.r.