Kennissessie omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Agenda | 11 juni 2018

Dinsdag 5 juni 2018 organiseerde de Commissie m.e.r. de kennissessie omgevingsvisie en milieueffectrapportage.

De Commissie startte de middag met het delen van haar ervaringen rond de pilots Omgevingswet en m.e.r. en een aantal recente m.e.r.-adviezen. Vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet werd een presentatie gegeven over de pilots omgevingsvisies. Als derde vertelde de provincie Noord-Brabant, als één van de m.e.r.-pilotprojecten, over haar ervaringen.

Sprekers en deelnemers gingen vervolgens met elkaar in gesprek over ieders ervaringen met omgevingsvisies en milieueffectrapportage en spraken over:

  • het detailniveau van onderzoek
  • het maken van keuzes in ambities en doelstellingen
  • het gebruik van verschillende instrumenten onder de Omgevingswet
  • het opstellen van een monitoringssysteem

Er werd nuttige informatie uitgewisseld over Hoe pak je dat nu aan? Tegelijkertijd werd ook duidelijk dat er nog veel vragen leven en opgaven voor de toekomst zijn. De Commissie m.e.r. gaat hier in de lopende pilots in ieder geval verder mee aan de slag. Ook verschijnen er binnenkort verschillende factsheets die als handvat kunnen dienen.

Op dinsdag 25 september organiseert de Commissie weer een kennissessie over omgevingsvisie en milieueffectrapportage. Werkzaam bij gemeente, provincie of omgevingsdienst? Schrijf u nu in.

Presentatie Commissie m.e.r.
Presentatie Programma Aan de Slag
Presentatie Provincie Noord-Brabant

Reactie van een deelnemer aan de kennissessie: ‘Het is leuk en zinvol om met een aantal geïnteresseerden te discussiëren over wat een m.e.r. voor betekenis kan hebben voor een visie en op zo'n manier het speelveld te verkennen.'

Kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r. 8 juni 2018