Windturbines en milieueffectrapportage

Nieuwsbericht | 1 december 2017

Dinsdag 14 november vond de eerste van de drie kennissessies over windturbines en milieueffectrapportage plaats, speciaal voor gemeenten, provincies en Rijk.
De keuze om de sessies in een kleine groep te organiseren biedt veel ruimte voor eigen inbreng en vragen van de deelnemers. Dat bleek bij de eerste kennissessie goed te werken.

De deelnemers waren betrokken bij concrete projecten in verschillende stadia van voorbereiding of bij de ontwikkeling of aanpassing van een ruimtelijk plan of visiedocument over windenergie. Aan de hand van succesvolle voorbeelden uit Goeree, Amsterdam en Emmen stonden we stil bij het formuleren van doelen, het onderbouwd kiezen van locaties en bij manieren om de milieugevolgen in kaart te brengen. Ook de mogelijkheden om belanghebbenden bij het vormgeven van windenergieprojecten te betrekken, kwamen aan de orde. Waar mogelijk werd een link gelegd met de plannen en projecten van de deelnemers.

Ook kennissessies op 7 en 14 december
We organiseren nog twee kennissessies. Op donderdag 7 december en donderdag 14 december, bij de Commissie m.e.r. in Utrecht. Voor 14 december zijn er nog enkele plekken vrij. Aanmelden voor 14 december.

Factsheet Windparken op land en milieueffectrapportage 
Ondertussen schreven we een factsheet Windparken op land en milieueffectrapportage. Bovenstaande onderwerpen worden ook daarin globaal behandeld.

Grote kennisbijeenkomst begin 2018
In 2018 organiseren we een grotere bijeenkomst rond windturbines en milieueffectrapportage. De voorbereidingen lopen. We houden u op de hoogte van het programma.