Wegwijzer BZK handig bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie

Nieuwsbericht | 23 november 2020

Het ministerie van BZK heeft de Wegwijzer Ontwikkelen van een Omgevingsvisie gemaakt. De wegwijzer helpt bij het procesontwerp en het vormgeven van een omgevingsvisie en bestaat uit een schema en een lijst met vragen die een bestuursorgaan zich kan stellen wanneer het aan de slag gaat met het ontwikkelen van een omgevingsvisie. 

Werken aan een omgevingsvisie betekent van begin af aan nadenken over de invulling van het hele proces. De vragen in combinatie met het schema kunnen daarbij helpen.

De wegwijzer is geen blauwdruk of vast recept voor het opstellen van een omgevingsvisie. Een bestuursorgaan kan de wegwijzer zo inzetten dat hij past bij het werkgebied, de opgave en ambitie van de eigen organisatie.

De Handreiking Afwegingskader Omgevingsvisie, die de VNG in mei 2020 schreef na een praktijkproef met 9 gemeenten en 1 omgevingsdienst, sluit goed aan bij de beschreven aanpak in de wegwijzer.