Uitspraak Raad van State over het PAS

Nieuwsbericht | 7 juni 2019

Wat betekent dit voor milieueffectrapportage?


Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) mag niet als basis voor toestemming voor activiteiten worden gebruikt. Dat blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019.

 
Op basis van het PAS wordt vooruitlopend op toekomstige positieve gevolgen van maatregelen voor beschermde natuurgebieden, alvast toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor die gebieden. Zo’n toestemming ‘vooraf’ mag niet (meer), aldus de Afdeling bestuursrechtspraak. De besluiten over veehouderijen die in deze uitspraak centraal staan, halen om die reden de eindstreep niet. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

We hebben bekeken wat de gevolgen van de uitspraak voor milieueffectrapportage zijn.

Kamerbrief Stand van zaken PAS voor de korte termijn - 27 juni 2019
Reactie van de minister van LNV op de PAS-uitspraak -11 juni 2019