Film Omgevingsvisie Katwijk 2030 en verder

Nieuwsbericht | 9 november 2018

Gemeente Katwijk heeft de omgevingsvisie Zelfverzekerd in de Regio. Sociaal, innovatief en duurzaam opgesteld, die gaat over het ruimtelijk beleid tot 2030 en verder. Er zijn daarbij verbindingen gelegd tussen het fysieke en het sociale domein. De omgevingsvisie is opgesteld volgens de werkwijze en ideeën van de Omgevingswet, inclusief participatie.

Katwijk is een pilotproject van de Commissie om ervaring op te doen met de werkwijze met m.e.r. in de Omgevingswet. Over de ervaringen hebben we een film gemaakt.

Film Omgevingsvisie Katwijk (6:04 minuten)