Uitspraak Europees Hof over de Programmatische Aanpak Stikstof

Nieuwsbericht | 22 november 2018

Het Europese Hof van Justitie gaat mee in het eerdere advies van de Advocaat-Generaal over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Vooruitlopend op het oordeel van de Nederlandse rechter zegt het Hof dat het PAS in zijn huidige vorm niet lijkt uit te sluiten dat beschermde natuurgebieden worden aangetast.