Transitievisie warmte en milieueffectrapportage

Nieuwsbericht | 4 oktober 2021

Nederland wil in 2050 CO2-arm zijn. Alle gebouwen in Nederland zijn dan geïsoleerd en in plaats van aardgas gebruiken we een duurzaam alternatief. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten voor eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. De visie toont de aanpak van isoleren en/of het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving en de planning voor wijken of buurten.

Milieueffectrapportage helpt bij het in beeld brengen van de effecten op mens, natuur en milieu van verschillende alternatieven voor aardgas en biedt ondersteuning bij discussies hierover tussen overheden, bedrijfsleven, belangenorganisaties en omwonenden.

We schreven er de factsheet Transitievisie warmte en milieueffectrapportage over, met daarin:

  • Wat staat er in een transitievisie warmte?
  • Hoe helpt milieueffectrapportage?
  • Handig stappenplan geeft houvast bij maken transitievisie warmte
  • Hoe zit het met uitvoeringsplannen?
  • Wanneer speelt milieueffectrapportage bij de transitievisie warmte?