Toezicht op m.e.r.-plicht ontbreekt

Nieuwsbericht | 15 april 2022

Gemeenten moeten bij omgevingsvisies een milieueffectrapport opstellen. Het is onduidelijk of dat gebeurt, zegt de Commissie m.e.r.

Nog steeds ontbreekt in milieueffectrapportages vaak essentiële milieu-informatie, constateert Lourens Loeven, directeur van de Commissie voor de milieueffectrapportage, in het jaar dat de milieueffectrapportage haar zevende lustrum viert. 'Heel vaak is de informatie over stikstof niet in orde. Dan hebben ze het effect op kwetsbare natuur onderschat', licht Loeven toe. 'Of bij windparken wordt onvoldoende aan cumulatie gedacht. Je hebt dan wel aan deze vijf windmolens gedacht, maar als de buurgemeente er ook vijf op de grens gaat bouwen, dan moet je de effecten voor vogels en natuur bij elkaar optellen.'

Lees het volledige interview in Binnenlands Bestuur