Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de RES

Nieuwsbericht | 30 oktober 2020

Hoe kan milieueffectrapportage bijdragen aan de RES? Vijf regio’s onderzoeken dat in een pilot, samen met het Nationaal Programma RES en de Commissie voor de milieueffectrapportage. RES-regio Noord-Holland Noord doet mee. Een leerzame ervaring, vindt programmamanager Wies Thesingh.

Bij het opstellen van de RES speelt vanaf het begin de vraag hoe je effecten op natuur en milieu zo goed mogelijk in beeld brengt en wat daar juridisch gezien minimaal voor nodig is. Wies Thesingh is nu bijna twee jaar betrokken bij de RES Noord-Holland Noord. Opgeleid als stedenbouwkundige en afkomstig uit de ruimtelijke ordening, volgt zij de discussie over RES en MER met interesse, vertelt zij. ‘Vorig jaar vroeg de Commissie voor de milieueffectrapportage feedback van de RES-regio’s op een stappenplan dat zij hadden gemaakt voor een MER bij de RES. Toen ik daarop reageerde, ontdekte ik dat wij in Noord-Holland diezelfde stappen al zetten in onze RES’en. Wat is dan de toegevoegde waarde van een MER? Die vraag triggerde mij om met onze regio, samen met Noord-Holland Zuid, mee te doen aan de landelijke pilot over de RES en milieurapportage.’ Lees verder...

 

Om alvast te noteren: kennisbijeenkomst 14 december
Meer weten over de uitkomsten van de pilot en over de meerwaarde van milieueffectrapportage voor een RES? Lourens Loeven: ‘We gaan de kennis en de ervaringen die we in de pilot opdoen zo goed mogelijk delen met alle regio’s. Houd daarvoor de websites van het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. in de gaten. Of meld je aan voor de gezamenlijke kennisbijeenkomst die we over dit onderwerp organiseren op 14 december. Daar staan de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilot centraal. We willen graag met zoveel mogelijk RES-regio’s kennis en ervaringen uitwisselen en onze expertise delen.’