Regionale milieugevolgen luchtruimherziening nog onvoldoende in beeld

Persbericht | 21 april 2021

Het milieueffectrapport voor de luchtruimherziening beschrijft nog onvoldoende de regionale milieugevolgen van een extra route naar Schiphol. Datzelfde geldt voor de verplaatsing van militair oefengebied van Zuid- naar Noord-Nederland. Dit zegt de Commissie in haar advies aan minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij had de Commissie gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport voor de luchtruimherziening te beoordelen.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Defensie en een aantal andere partijen willen het Nederlandse luchtruim herzien. Dat doen ze om het gebruik en beheer van het luchtruim efficiënter te maken, de impact van vliegroutes op de omgeving en het klimaat te verminderen en de civiele en militaire capaciteit van het luchtruim te vergroten. Voordat in een Voorkeursbeslissing Luchtruimherziening de nieuwe indeling en het gebruik op hoofdlijnen wordt vastgelegd, zijn de milieueffecten onderzocht.

Het milieueffectrapport laat goed zien dat de luchtruimherziening zorgt voor kortere vliegroutes waardoor de CO2-emissies afnemen, en voor milieuvriendelijker continu dalen van vliegtuigen. Het rapport beschrijft alleen de gemiddelde milieugevolgen van de luchtruimherziening. De regionale milieugevolgen zijn niet in beeld gebracht. Deze kunnen echter zo omvangrijk zijn dat nu gemaakte keuzes en uitgangspunten voor de herziening onwenselijk of mogelijk zelfs onhaalbaar zijn. Zo kan de extra route naar Schiphol voor nieuwe geluidgehinderden in de provincie Utrecht of Gelderland zorgen. Nog onduidelijk is in hoeverre het vliegverkeer woon-, stilte- en natuurgebieden kan mijden. Ook de gevolgen van geluidhinder van een groter militair oefengebied in Noord-Nederland, in combinatie met de vervanging van de F-16 door de F-35, zijn onvoldoende beschreven. Ten slotte laat het rapport niet zien wat de herziening betekent voor grote maatschappelijke opgaven, zoals de woningbouwopgave.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas een Voor-keursbeslissing Luchtruimherziening te nemen.