Regionale energiestrategie en m.e.r.: de resultaten en ervaringen uit de pilots

Nieuwsbericht | 20 januari 2021

Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de regionale energiestrategie. Milieueffectrapportage biedt goede ondersteuning bij een regionale energiestrategie (RES). Het helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen. Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. ondersteunen in een pilot samen een aantal regio's bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.

Op 14 december zijn online de ervaringen en resultaten uit de pilots met elkaar gedeeld. Kristel Lammers, programmadirecteur NP RES kondigde een tweede ronde pilots aan. Mail of bel Sjoerd Harkema om daar meer over te weten.
 
Het verslag van de middag wordt zo snel mogelijk toegevoegd. Wel alvast de presentaties en de film.

Regio’s uit de eerste ronde pilots:
Noord-Holland Noord, Noord Holland Zuid, Fruitdelta Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland.

De Commissie bracht al advies uit over de milieu-informatie bij de RES van: