Pilots omgevingsplannen en m.e.r.

Nieuwsbericht | 1 juni 2017

In 2016 en 2017 werkt de Commissie m.e.r. aan een tiental pilotadviezen om alvast ervaring op te doen met de werkwijze volgens de Omgevingswet, die waarschijnlijk in 2021 in werking treedt.

Gemeenten en provincies moeten dan omgevingsvisies en omgevingsplannen opstellen. Deze hebben een andere inhoud dan de huidige structuurvisies en bestemmingsplannen. En daarmee ook invloed op de inhoud van milieueffectrapporten en de advisering van de Commissie. We experimenteren nu al met deze nieuwe manier van werken.

In 2016 adviseerden we over pilots in Den Haag, AmsterdamRijssen-Holten, Terneuzen en Boekel. In 2017 volgen de gemeente Haarlemmermeer en de provincies Friesland en Noord-Brabant.

In de film Omgevingsplannen en milieueffectrapportage komen de ervaringen en resultaten uit de pilots vanuit verschillende perspectieven in beeld. Tijdens kennisbijeenkomsten en op de website zullen we het komende jaar de resultaten uit de pilots delen.