OpMERkelijk nr. 9 is uit!

Nieuwsbericht | 21 december 2020

OpMERkelijk nr. 9 is uit!

  • Vier pilots RES en m.e.r. afgerond. Resultaten en ervaringen om te delen
  • U denkt na over uw omgevingsplan? Word pilotgemeente!
  • Milieueffecten windpark Tweede Maasvlakte goed in beeld
  • Minder CO2 in de lucht door het af te vangen en op te slaan
  • Bodemdaling door gaswinning Waddenzee blijft binnen afgesproken grenzen
  • Wegwijzer BZK handig bij het ontwikkelen van een omgevingsvisie
  • Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r. - 9 februari 2021
  • Hulpmiddelen op de weg naar een circulaire economie
  • Fijne feestdagen & een goed, gezond 2021!