OpMERkelijk nr 8 is uit!

Nieuwsbericht | 20 december 2021

In OpMERkelijk nr. 8:

  • Milieueffecten gaswinning Ternaard nog onvoldoende in beeld
  • Laat omgevingseffectrapport aansluiten bij integrale ambities Omgevingsvisie Sliedrecht
  • Waterkwaliteit verbetert niet genoeg met voorgestelde aanpak Actieprogramma Nitraatrichtlijn
  • Tarieven voor 2022 blijven vrijwel gelijk
  • Jurisprudentie: Dijkverbeteringsplan Dorpskern Baambrugge
  • Jurisprudentie: Natuurvergunning Windpark De Pals
  • Nieuwe online kennissessies op de agenda. Schrijf je ook in!
  • Fijne feestdagen en een goed, gezond 2022!