OpMERkelijk nr. 7 is uit

Nieuwsbericht | 19 oktober 2018

Deze keer in OpMERkelijk:

  • Omgevingsvisie Noord-Holland: Onderzoek of ambities haalbaar zijn met extra inzet
  • Kijk bij uitbreiding BP Raffinaderij naar energiebesparing en minder uitstoot van broeikasgassen
  • 7 november antwoord van Europees Hof van Justitie op prejudiciële vragen PAS
  • Klachtencommissie: 'Verlenging vergunning kerncentrale Borssele niet volgens internationale afspraken'
  • Hoe werkt de m.e.r.-procedure? Zo eenvoudig is het
  • Ook aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan?
  • Jurisprudentie: Omgevingsvergunning pluimveehouderij Mill en Sint Hubert
  • 1 november: Deltacongres