OpMERkelijk nr. 5 is uit

Nieuwsbericht | 13 september 2017

Nieuwsbrief Opmerkelijk nr. 5 is uit

  • Kennissessies Windturbines en m.e.r. - 14 november en 7 december 
  • Werk ambities verder uit in Omgevingsvisie Katwijk
  • Jurisprudentie: Windturbines Neeltje Jans
  • 10 oktober: IenM-m.e.r.-dag
  • 5 oktober: Dag van de Omgevingswet

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen?