OpMERkelijk nr 3 is uit

Nieuwsbericht | 30 mei 2017

Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 3 is uit, met daarin:
 

  • Jaarverslag 2016
  • Pilots Omgevingsplannen en milieueffectrapportage
  • Omgevingsvisie provincie Noord-Brabant
  • Wet implementatie herziening m.e.r.-richtlijn (Wihm) van kracht
  • Kroniek m.e.r.: regelgeving en jurisprudentie
  • 10 oktober: IenM-m.e.r.-dag. Vooraankondiging
  • 29 juni: Schakeldag

 Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen?