OpMERkelijk nr. 2 is uit!

Nieuwsbericht | 29 maart 2021

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 2:

  • Goed omgevingseffectrapport bij Omgevingsvisie Amsterdam
  • Milieueffecten natuurherstel Witte Veen goed in beeld
  • Hoe neem je sociale effecten mee in milieueffectrapportage?
  • Jurisprudentie: Natuurvergunning Logtsebaan
  • Jurisprudentie: Bestemmingsplan Laarveld
  • Online kennissessies Omgevingsvisie en omgevingsplan en m.e.r.
  • Milieueffectrapportage, wat is dat eigenlijk?