OpMERkelijk nr. 1 is uit

Nieuwsbericht | 15 januari 2019

Deze keer in nieuwsbrief OpMERkelijk:

  • Nog enkele plekken beschikbaar bij kennissessie Monitoring en evaluatie in m.e.r.
  • Ook aan de slag met een omgevingsvisie of omgevingsplan?
  • Omgevingsvisie Zuid-Holland: Natuur en milieu staan onder druk
  • Monitoring gaswinning Waddenzee: bodemdaling binnen grenzen
  • Vinger aan de pols. Experimenteren met de Omgevingswet
  • Gaswinning kust Senegal/Mauritanië: Aandacht nodig voor cumulatieve effecten