Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9 is uit!

Nieuwsbericht | 4 november 2019

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 9:

  • Beleidsalternatieven nog beter onderbouwen in Luchtvaartnota
  • Milieueffectrapportage kan regionale energiestrategieën ondersteunen
  • Infographic - In 7 stappen een MER bij een regionale energiestrategie
  • Factsheet Sociale effecten in milieueffectrapportage
  • Workshop over milieueffectrapportage bij omgevingsvisies tijdens Slagsessies
  • Nieuwe kennissessies op de agenda!