Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7 is uit!

Nieuwsbericht | 29 juli 2019

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 7:

  • 'M.e.r. is verplicht bij omgevingsvisie en omgevingsplan'
  • Opties dijkversterking Hansweert goed onderzocht
  • Effecten aanleg Windpark Staphorst nog onvoldoende in beeld
  • PAS-jurisprudentie: Vergunningen voor veehouderijen
  • Infographic: Laat milieueffectrapportage en projectbesluit samen oplopen
  • Wij zoeken nieuwe collega's!
  • Op de agenda...