Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6 is uit!

Nieuwsbericht | 21 september 2018

In nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 6:

  • Films over pilots omgevingsplannen en m.e.r. 
  • Digitaal interactief MER brengt gevolgen windturbines A16 goed in beeld
  • Helder beeld milieueffecten hoogwateraanpak in Grave
  • Energietransitie en milieueffectrapportage
  • 6 en 20 november: Kennissessies Omgevingsplan en omgevingsvisie en m.e.r.
  • 4 oktober: Dag van de Omgevingswet
  • Vertrek directeur Commissie m.e.r. Veronica ten Holder

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen?