Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4 is uit!

Nieuwsbericht | 19 april 2019

In Nieuwsbrief OpMERkelijk nr. 4:

  • Europese Commissie: Nederland moet wetgeving rond m.e.r. verbeteren
  • Ook aan de slag met een omgevingsvisie? Kom 4 juni naar de kennissessie!
  • Advies over Omgevingsvisie Utrecht: welke doelstellingen staan centraal?
  • Factsheet Hoogwaterbescherming en m.e.r.
  • Schakeldag 25 juni 2019