OpMERkelijk nr. 2 is uit

Nieuwsbericht | 21 maart 2017

OpMERkelijk nr. 2 - 21 maart 2017 is uit: 
 

  • Interactie participatie en m.e.r. versterkt project
  • Nieuwe factsheet Cultureel erfgoed in milieueffectrapportage
  • Nieuwe Wet natuurbescherming in werking
  • Jurisprudentie: Inpassingsplan hoogspanningsverbinding Kop Noord-Holland
  • Jurisprudentie: Associazone Italia Nostra Onlus
     

Wilt u OpMERkelijk ook ontvangen? U kunt zich hier aanmelden