Nieuwe website online!

Nieuwsbericht | 15 mei 2018

Onze website heeft een update gehad. Snel alle relevante informatie over milieueffectrapportage online bij elkaar:

  • alle projectinformatie met de adviezen en onderliggende documenten
  • jurisprudentie met conclusies voor de m.e.r.-praktijk
  • actuele thema's, zoals energietransitie, klimaatadaptatie en omgevingsplannen
  • factsheets, praktijkvoorbeelden en video's.

We horen graag wat u van de nieuwe website vindt!