Nieuwe ronde kennissessies!

Nieuwsbericht | 14 juni 2018

Vooruitlopend op de Omgevingswet experimenteren gemeenten en provincies volop met het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Voor het milieueffectrapport betekent dit ook een andere werkwijze en nieuwe onderwerpen, zoals gezondheid, ruimtelijke kwaliteit, energietransitie en klimaatadaptatie. Ook het vastleggen van omgevingswaarden, flexibele regels en uitnodigings-planologie, hoe ga je daarmee om in m.e.r.? Doorschuiven van onderzoek vraagt ook om het opstellen van een monitoringsprogramma en maatregelen achter de hand. 

Doelgroep: gemeenten, provincies, omgevingsdiensten.

Kijk voor het programma en aanmelden:
Dinsdag 18 september 2018 - Omgevingsplan en milieueffectrapportage
Dinsdag 25 september 2018 - Omgevingsvisie en milieueffectrapportage