Nieuwe OpMERkelijk is uit!

Nieuwsbericht | 23 april 2021

In Nieuwsbrief OpMERkelijk - 23 april 2021

  • Regionale milieugevolgen luchtruimherziening nog onvoldoende in beeld
  • Onzeker of nieuw luchthavenverkeersbesluit Schiphol is vast te stellen
  • Milieueffecten Energievisie Enschede goed in beeld
  • 'MER was nuttige exercitie'. Regionale energiestrategie en m.e.r.
  • Jurisprudentie: Ontvankelijkheid bestemmingsplan Almelo
  • Jurisprudentie: Natuurvergunning veehouderij Limburg
  • Omgevingsvisie en m.e.r. Schrijf je in voor de online kennissessie op 15 juni
  • Nationale Milieudag: 50 jaar milieubeleid

Wil je nieuwsbrief OpMERkelijk ook ontvangen?
Scroll naar het blauwe vlak beneden op deze pagina. Daar kun je je aanmelden.