Nieuwe OpMERkelijk nr. 1 is uit!

Nieuwsbericht | 4 februari 2021

OpMERkelijk nr. 1 is uit!

  • RES-regio Holland Rijnland vergelijkt milieugevolgen duurzame energie
  • Dijkversterking Thorn-Wessem: onderbouw effect op natuur en landschap
  • Onderbouwing stikstofuitstoot onduidelijk bij aansluiting A15 op A12
  • U denkt na over uw omgevingsplan? Word ook pilotgemeente!
  • Tarieven 2021 voor adviezen blijven nagenoeg gelijk
  • Film over RES en milieueffectrapportage al veel bekeken
  • 9 februari: Online kennissessie Omgevingsvisie en m.e.r.
  • Wat staat er in een milieueffectrapport? Nieuwe factsheet