Minder CO2 in de lucht door het af te vangen en op te slaan

Nieuwsbericht | 16 december 2020

CO2 uit de industrie afvangen en opslaan onder de Noordzee kan helpen bij het realiseren van de klimaatdoelen. Bij Porthos Rotterdam en SUEZ ReEnergy in Roosendaal zijn ze hiermee bezig. Porthos heeft de milieueffecten van dit proces al in beeld gebracht. De Commissie adviseerde Porthos vooral nog naar de effecten op luchtkwaliteit en natuur te kijken. SUEZ vroeg de Commissie om een advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. Laat zien hoe groot de CO2-reductie is, zei de Commissie.