Interview met Lourens Loeven in Kwartslag

Nieuwsbericht | 6 mei 2022

‘Het doel van de Omgevingswet en van milieueffectrapportage sluiten naadloos op elkaar aan.'


Kwartslag, het magazine van Aan de slag met de Omgevingswet, interviewde Lourens Loeven over de position paper Me(e)r dan ooit. De paper is op 14 april gepresenteerd en overhandigd aan Roald Lapperre, directeur-generaal van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

'De komst van de Omgevingswet was de directe aanleiding voor het opstellen van de position paper. Daarin werkten we uit hoe de twee elkaar ondersteunen. Het doel van de Omgevingswet en het doel van milieueffectrapportage sluiten naadloos op elkaar aan: beiden willen zorgen dat bevoegd gezagen in hun plannen de effecten op het milieu en de omgeving laten meewegen om zo een veilige en gezonde leefomgeving te behouden. En ze helpen elkaar om dat doel te bereiken.', aldus Lourens Loeven.

Lees het hele interview in Kwartslag