Maak ruimte voor gezondheid in omgevingsplannen

Nieuwsbericht | 12 februari 2018

Vierde netwerkbijeenkomst
Vrijdag 23 maart 2018 van 9:30 tot 13:30 uur 

Met de focus op gezondheid in de Omgevingswet ligt er een grote kans om dit onderwerp in beleid en uitvoering te borgen. Een heel goede reden om daar regelmatig aandacht aan te besteden en elkaar te inspireren.

Hoe geef je gezondheidsambities in omgevingsvisies en -plannen concreet handen en voeten?
Hoe maak je een gezond omgevingsplan en wat voor handvatten zijn beschikbaar?
 
Op 23 maart komt het netwerk Maak Ruimte Voor Gezondheid voor de vierde keer bij elkaar om in discussie te gaan over de sturingsmogelijkheden en kansen voor een gezonde leefomgeving. Dit gebeurt aan de hand van voorbeelden waarin ambities voor een gezonde leefomgeving concreet zijn uitgewerkt in de vorm van regels, omgevingswaarden, normen, randvoorwaarden of maatregelen. Ook komt aan bod wat en wie er voor nodig is.

Wanneer, waar en aanmelden
23 maart 2018 van 9.30 - 13.30 uur in de omgeving van Utrecht en per OV goed bereikbaar. Locatie is bijna rond. U kunt zich nu aanmelden.

Het Netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid is er voor medewerkers van GGD'en, provincies, gemeenten, kennisinstituten en adviesbureaus, die werken aan een gezonde leefomgeving.

Een nieuwe kans om: 

 • Kennis en ervaring te delen over een gezonde leefomgeving en in het bijzonder over instrumenten voor gezondheid in planvorming.
 • Elkaar te helpen en te kijken in elkaars keuken. 
 • Concreet samen te werken met collega’s aan een advies voor een ruimtelijk plan. 
 • Informatie uit te wisselen, contact met elkaar te zoeken, elkaar vragen te stellen en te helpen bij actuele ontwikkelingen rond de gezonde leefomgeving. 

  Het kernteam netwerk Maak Ruimte voor Gezondheid 
  Theo van Alphen - RIVM 
  Tilly Fast - Fast Advies
  Roel Meeuwsen - Commissie m.e.r.
  Brigit Staatsen - RIVM
  Marieke Theeuwen - Provincie Utrecht
  Fred Woudenberg - GGD Amsterdam