Jaarverslag 2016 is uit

Persbericht | 31 mei 2017

  • De Commissie m.e.r. bracht in 2016 in Nederland iets meer adviezen uit dan in 2015: 159 adviezen over milieueffect-rapportages voor plannen en projecten.
  • Participatie, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie waren de belangrijke thema’s.
  • Het werk in het buitenland is eind 2016 zeer positief geëvalueerd. Er is een groei in de ondersteuning van m.e.r. binnen de programma’s voor investeringen van bedrijven in ontwikkelings-landen.

Nederland
Het aantal uitgebrachte adviezen in Nederland steeg in 2016 licht ten opzichte van 2015, namelijk van 141 naar 159 adviezen. Het aandeel vrijwillige adviezen is met 56% iets hoger dan in 2015. Deze lichte stijging in vrijwillige adviezen is te danken aan door het Ministerie van IenM ondersteunde pilots. Hierin wordt verkend hoe milieueffectrapportage het beste keuzes in een omgevingsplan en omgevingsvisie kan ondersteunen. Daarnaast vroegen overheden meer advies bij belangrijke tussentijdse keuzes over de locatie en inrichting van windturbineparken en tracés voor hoogspanningsverbindingen. Belangrijke thema’s binnen milieueffectrapportage waren participatie, gezondheid, klimaatverandering en energietransitie. Ook in 2017 staan deze thema’s volop in de schijnwerper.

Internationaal
Veertig procent van haar capaciteit zet de Commissie in het buitenland in, vooral in partnerlanden van Nederland voor internationale samenwerking. Dit internationale werk werd in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in een externe audit eind 2016 zeer positief geëvalueerd. Binnen het internationale werk neemt de ondersteuning van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) toe. Doel daarvan is het borgen van een goede kwaliteit van milieueffectrapporten voor Nederlandse investeringen in ontwikkelingslanden. 

Jaarverslag 2016

Persbericht (pdf)