Interactief milieueffectrapport is stap vooruit

Persbericht | 28 maart 2017

 

De Commissie vindt dat ontsluiting in de vorm van een website en het gebruik van moderne presentatietechnieken kansen biedt om informatie over milieueffecten toegankelijker te presenteren. Zij adviseert de kosten en baten ervan af te wegen tegen nog niet benutte optimalisatiemogelijkheden van een op ‘traditionele’ wijze tot stand gekomen rapport.

 

Het initiatief
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met adviesbureau Royal Haskoning/DHV het initiatief genomen voor een pilotproject waarbij het bestaande milieueffectrapport voor de versterking van de Houtribdijk (grotendeels) is omgezet in een digitale en interactieve vorm. De informatie is ontsloten in de vorm van een website en er is gebruikgemaakt van moderne presentatietechnieken, zoals 3D-visualisaties.


Het ministerie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd te adviseren over de meerwaarde van een digitaal interactief rapport ten opzichte van een traditioneel milieueffectrapport, analoog of in pdf-format, en mogelijke aandachtspunten te geven voor verdere ontwikkeling.

 

Het advies
De Commissie vindt dat ontsluiting in de vorm van een website en het gebruik van moderne visualisatietechnieken goede mogelijkheden biedt om de informatie in een milieueffectrapport toegankelijk te presenteren. Belangrijk is goed aan te sluiten bij de specifieke informatiebehoefte van de verschillende gebruikers van het rapport, zoals bestuurders, burgers, ambtenaren, specialisten, juristen, en dat de visualisaties een realistisch beeld geven.

 

De Commissie adviseert de kosten en baten van een digitaal interactief milieueffectrapport te vergelijken met die van een op traditionele wijze tot stand gekomen milieueffectrapport. Betrek daarbij de mogelijkheden die nog benut kunnen worden om de informatie in een traditioneel analoog rapport toegankelijker te presenteren, bijvoorbeeld door het realiseren van een flinke redactieslag.

 

Persbericht (pdf)

Advies over Digitaal interactief milieueffectrapport (pdf)