Hans Mommaas nieuwe voorzitter Commissie m.e.r.

Persbericht | 15 juli 2022

Hans Mommaas (66) is vanaf 1 november 2022 de nieuwe voorzitter van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Mommaas is nu nog directeur van het Planbureau voor de leefomgeving. Daarnaast wordt Liesbeth van Tongeren (64) benoemd als nieuwe plaatsvervangend voorzitter. Beiden worden bij koninklijk besluit benoemd.

Na zeven jaar legt Mommaas per 1 november zijn huidige functie als directeur van het Planbureau voor de leefomgeving neer. Naast zijn functie als directeur is hij ook parttime hoogleraar Regional Sustainability Governance aan het Tilburg Institute for Law and Regional Governance van Tilburg University.

‘In Nederland staan we voor enorme uitdagingen voor de leefomgeving, met tal van gevolgen voor onze gezondheid, bodem, water, natuur, landschap en klimaat. Die vragen om goed geïnformeerde besluitvorming. Milieueffectrapportage en de toets van de Commissie m.e.r. helpen bij het maken van onderbouwde keuzes. Ik vind het een eer om hier de komende jaren aan bij te dragen’, zegt Hans Mommaas.

Hans Mommaas was van 2004 tot 2015 wetenschappelijk directeur van Telos, Brabants Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Ook was hij van 2005 tot 2010 lid van de VROM-raad en onder andere commissievoorzitter van adviezen zoals 'Duurzame verstedelijking’ uit 2010.

Liesbeth van Tongeren
Liesbeth van Tongeren start begin september als plaatsvervangend voorzitter. Zij is sinds 2018 wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie in de gemeente Den Haag. Van 2010 tot 2018 was zij Tweede Kamerlid.

Hans Mommaas en Liesbeth van Tongeren zullen naast het vertegenwoordigen van de Commissie m.e.r. ook werkzaam zijn als voorzitter in adviestrajecten van de Commissie.

De Commissie m.e.r. droeg Hans Mommaas als kandidaat voor bij staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Met zijn benoeming is voorzien in de vacature die ontstond met het vertrek van voorzitter Eric van der Burg, die in januari 2022 werd benoemd als staatssecretaris van Asiel en Migratie.

Persbericht